Kontakt oss

epostadresse: gerd@altahund.no 

Besøksadresse:               Borrasveien 39, 9517 Alta

Telefon:                         +47  919 13 666

Dersom du har flere spørsmål og du ønsker en rask avklaring så ta gjerne en telefon til oss.